SHKRELI.NET
         
 
këtu ngriten së shpejti internet-faqet e reja të familjes Shkreli...
hier entstehen die neuen Internet-Seiten der Familie Shkreli...
here are comming soon the new internet pages of Shkreli family...
  
 
   
A je edhe ti Shkrel?
Bist Du auch ein Shkrel?
Are you Shkrel, too?
inf(at)shkreli.net